วิสัยทัศน์/คำขวัญ

วิสัยทัศน์


" ดินแดนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย ศูนย์เชื่อมประสานเศรษฐกิจภาคกลาง อีสาน
ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "คำขวัญ


" หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ
ยิ่งใหญ่งานแข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน "

0.01s. 0.25MB