ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
เรื่อง ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.85-008 สายบ้านวังปลานอก-บ้านวังปลาใน หมู่ที่ 5 บ้านวังปลา ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง อบต.ท่าโรงอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์ หากท่านเดินทางมาจากจังหวัดอื่น เพื่อเข้าสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอความร่วมมือท่าน #ลงทะเบียน โดยการแสกนคิวอาร์โค๊ด QR CORD ด้วยข้อมูลที่แท้จริง ตามรายละเอียดที่แนบท้ายมานี้อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดจุดบริการประชาชน อาคาร สถานที่ อบต.นาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ป.1 และชำระภาษี ประจำปี 2564อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดบริเวณทางเข้า,อาคาร, สถานที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ เทศบาลตำบลแคมป์สน เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ รู้ทัน – ป้องกัน อุบัติภัยฤดูหนาวอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2564อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ ๓๕-๐๐๐๓ สายแยกบ้านพุเตย - บ้านซับน้อย(กม.ที่ ๒๓+๐๐๐) บ้านซับอโศก-บ้านคลองแปด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 16 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย หมู่ที่ 12 บ้านสนามบินอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายวิรัช นากทองดี) หมู่ที่ 2 บ้านหินกลิ้ง ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหล่มเก่า ไปยื่นแบบแสดงรายการ (ภ.ป.1) และชำระภาษี ประจำปี2564อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสุกัน จอมศรี) หมู่ที่ 11 บ้านวัดทุ่งธงไชย ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ้านท่าสวาย - บ้านเนินคนธา หมู่ที่ 2อบต.ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ. (กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวาย ตำบลท่าโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้า่งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.51-001 แยกทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข พช.ถ.(กม.ที่ 3+980) หมู่ที่ 3 บ้านปึกหวายอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 161-180 | 9/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB