ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 6)อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 20) อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ (ฉบับที่20)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2563อบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
อบต.คลองกระจัง ลงพื้นที่จุดคัดกรองโควิดตู้ยามตำรวจคลองกระจัง ร่วมกับงานปกครองอำเภอศรีเทพ (ช่วงค่ำ)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
อบต.คลองกระจัง ลงพื้นที่จุดคัดกรองโควิดตู้ยามตำรวจคลองกระจัง ร่วมกับงานปกครองอำเภอศรีเทพ (ช่วงเช้า-บ่าย)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ 30 ธันวาคม 2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2564ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
เผยแพร่บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540อบต.โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนธันวาคมพ.ศ.2563)อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay)รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.๓๕-๐๐๑ สายบ้านสระคู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)อบต.หล่มเก่า หล่มเก่า เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิคส์ (e-bidding) การซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซีอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทีี่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทีี่มาลงทะเบียนประจำเดือน ธันวาคม 2563อบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 121-140 | 7/56 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB