หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.11/ว 504 ลว.8 เม.ย.64 เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 (อปท.)

วันที่ 8 เม.ย. 64 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

พช 0023.3/ว 1938 ลว.5 เม.ย.64.pdf121.67 KB
แบบรายงานการสำรวจการออกข้อบัญญัติ เทศบัญญัติการสาธารณสุขฯ อ.บึงสามพัน.xlsx11.87 KB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB