บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[   ประกาศและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด   ]
 

       ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์( 9/15/2017 3:58:44 PM )

       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง( 9/14/2017 10:15:28 AM )

       ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง( 8/25/2017 11:05:07 AM )

       ส่งประกาศสอบราคา( 8/16/2017 10:24:19 AM )

       ประกาศเผยแพร่การดำเนินการประมูลซ์้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะ( 8/16/2017 10:21:25 AM )

       ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์( 8/8/2017 3:22:12 PM )

       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( 8/8/2017 3:21:06 PM )

       ประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(หลักงคาโค้งไร้โครงไร้แป)( 8/8/2017 9:54:50 AM )

       ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร( 7/19/2017 3:11:54 PM )

       ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล( 7/19/2017 9:01:03 AM )

       ขอแจ้งประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6 บ้านวังพิกุลใต้( 7/17/2017 3:13:00 PM )

       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อบต.กันจุ)( 4/20/2017 2:25:41 PM )

       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบ 60 (ทต.ซับสมอทอด)( 4/18/2017 10:52:14 AM )

       ขอแจ้งประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโดมและอาคารเอนกประสงค์ศพด.ม.12( 4/10/2017 3:47:36 PM )

       ประกาศสอบราคา( 4/10/2017 3:45:49 PM )


จำนวน : 255 รายการ
ขณะนี้อยู่หน้า 1 ในทั้งหมด 17 หน้า หน้าต่อไป  หน้าสุดท้าย
กระโดดไปหน้า   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design