บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ วิสัยทัศน์ ] 
      

วิสัยทัศน์

               วิสัยทัศน์

      ดินแดนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปลอดภัย
     ศูนย์เชื่อมประสานเศรษฐกิจภาคกล าง อีสาน
     ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
     ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                คำขวัญ

      หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 25-มีค.-10at 18:51
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design