บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ ] 
      


ชื่อ-สกุล : นายพิศิษฐ์ เพชรพงศ์ไพโรจน์

ตำแหน่ง : ท้องถิ่นอำเภอบึงสามพัน
ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

056-732833
หมายเลขโทรสาร
056-732833
มือถือ
086-4413858

ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรินทร์ อินทราวุธ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

056-732833
หมายเลขโทรสาร
056-732833
มือถือ
082-1640604

ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกวรรณ ศิริวัฒน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำ เภ อบึงสามพัน
ที่อยู่ :

หมายเลขโทรศัพท์

056-732833
หมายเลขโทรสาร
056-732833
มือถือ
089-9604430

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 13-กพ.-09at 16:38
 

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design