บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง ] 
      

คุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 03-ตค.-07at 06:42
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design