บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลกลาง อปท. (อปท.ทุกแห่ง) ] 
          มท 0806/ว 768 ลว. 19 มี.ค. 56.pdf 
    ทำรายการเมื่อ: 24-เมย.-13at 16:16
 

 

สำนักงานท้องถิ่นบึงสามพัน
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design