บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

       บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ

สำหรับเจ้าหน้าที่

      Administrator

 

[ การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน ] 

ความหมายการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน.jpg
ข้อดีข้อเสีย_หน้า_1.jpg
ข้อดีข้อเสีย_หน้า_2.jpg
ตัวอย่างแปลงปลูก.jpg
เทคนิคการปลูก_หน้า_1.jpg
เทคนิคการปลูก_หน้า_2.jpg
เทคนิคการปลูก_หน้า_3.jpg
เทคนิคการปลูก_หน้า_4.jpg
เทคนิคการปลูก_หน้า_5.jpg
เทคนิคการปลูก_หน้า_6.jpg
สูตรอาหาร.jpg

 

 

ทำรายการเมื่อ: 26-เมย.-11at 11:46

....................................................................................................................................................................................................................

 [ 4/26/2011 11:46:11 AM ] การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 [ 4/26/2011 11:42:44 AM ] เศรษฐกิจพอเพียง
 [ 4/26/2011 11:42:00 AM ] การทำปุ๋ยคอก
 
 

 

ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอำเภอบึงสามพัน (สถานที่กลาง)
อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์
โทร: 056-732833   แฟกซ์: 056-732833  Email :
info@bsplocal.go.th
Copyright 2012.bsplocal.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design